AAU logo

Første Studieår på TEKNAT & SUND

Ferier og helligdage på Første studieår

English below

1. semester

Juleferie den 24. december - den 1. januar.

2. semester

Skærtorsdag og 2. påskedag.
St. Bededag.
Kr. Himmelfartsdag.
2. pinsedag.

Efter første studieårs afslutning

Sommerferie fra den 1. juli til den 31. august - dog afholdes der altid omprøver i august måned!
(Der er semesterstart på 3. semester tirsdag den 3. september 2019)

De samme regler for ferier og helligdage gælder også på 3.-10. semester.


1. semester starter altid 1. september. Såfremt dette er en lørdag eller søndag så først kommende hverdag efter 1. september. Ulige semestre (3.,5.,7. og 9.) starter altid dagen efter 1. semester af hensyn til tutorordningen.

2. semester starter altid 1. februar. Såfremt dette er en lørdag eller søndag så først kommende hverdag efter 1. februar. Lige semestre (4.,6.,8. og 10.) starter samme dag som 2. semester. 

 

HOLIDAYS AT FIRST YEAR OF STUDIES

1st SEMESTER

Christmas holiday: December 24th to January 1st.

2nd SEMESTER

Maundy Thursday and Easter Monday
Great Prayer Day
Ascension Day
Whit Monday

AFTER ENDING FIRST YEAR OF STUDIES

Summer holiday from July 1st to August 31st.
- However, re-exams are always held in August.
(The semesterstart for 3rd semester is on Tuesday September 3th 2019)

The same rules for holidays also apply to semesters 3rd to 10th.

1st semester always begins on September 1st. If this is a Saturday or a Sunday, it is the first weekday after September 1st. Uneven semesters (3rd, 5th, 7th and 9th) always begin the day after 1st semester in consideration of the tutors.

2nd semester always begins on February 1st. If this is a Saturday or a Sunday, it is the first weekday after February 1st. Even semesters (4th, 6th, 8th and 10th) begin on the same day as 2nd semester.