Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

Studiestartsprøve 2021

Studiestartsprøve

KUN FOR DISSE UDDANNELSER:

AALBORG:
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Kemiteknologi, Miljøvidenskab, Byggeri og Anlæg, Geografi, Energi/Bæredygtig energiteknik, Fysik, Globale Forretningssystemer (bachelor og diplom), Nanoteknologi, Mekanik og Produktion/Maskinteknik, Matematik, Matematik-Økonomi, Matematik-Teknologi, Elektronik og IT/Elektronik, Computerteknologi, Produkt- og Designpsykologi, Robotteknologi, Datalogi, Software, Informationsteknologi (BAIT), Interaktionsdesign, Datavidenskab.

ESBJERG:
Applied Industrial Electronics, Bygge- og Anlægskonstruktion, Energi, Kemi og Bioteknologi/Chemical Engineering and Biotechnology, Maskinkonstruktion.

KØBENHAVN:
Software, Cyber- og Computerteknologi


Om studiestartsprøven

I løbet af de første uger af dit nye studie skal du deltage i en studiestartsprøve.
Studiestartsprøven er opdelt i tre dele. Først et spørgeskema, dernæst en matematikscreening (quiz), som anvendes til at give dig selv og os et hurtigt overblik over dine umiddelbare matematikfærdigheder samt et kort essay, hvor du nedfælder dine tanker om og forventninger til at være universitetsstuderende.
Efter prøven vil du modtage en tilbagemelding på prøven inkl. en anbefaling om, hvilke områder du eventuelt bør forbedre ved matematikken.
 

Beståelseskriterier:
Kriteriet for beståelse er deltagelse i prøven ved fysisk fremmøde og udfyldelse af spørgeskema, matematikscreening (quiz) og essay. Der er ikke krav om et vist antal rigtige i quizzen mv. for at bestå.

Anvendelse af dine data:
Formålet med at anvende data fra studiestartsprøven er at udvikle kvaliteten af vores uddannelser og undervisning. Vi anvender spørgeskemaet til at få generel viden om vores studerende og deres baggrund. Matematikscreeningen benyttes til at vurdere de studerendes matematiske færdigheder, så vi bedre kan tilrettelægge undervisningens faglige niveau. Studiestartsprøvens essay vil kunne blive anvendt af semesterkoordinator og studienævn til at planlægge semesteret og sammensætte studiegrupper med henblik på at give den bedst mulige læring og uddannelseskvalitet. De personer, der behandler og anvender dine data er naturligvis alle underlagt tavshedspligt.

Hvis du vil vide mere om hvordan vi håndtere personoplysning og hvad dine rettigheder er, så kan du se mere via dette link: https://www.aau.dk/om-cookies/

Konsekvens ved ikke at møde op til studiestartsprøven:
Der afholdes en reeksamen, og har du ikke deltaget i enten den ordinære eksamen eller reeksamen, vil du blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober.