AAU logo

Første Studieår på TEKNAT & SUND

Uddannelsesoversigt/Education Overview - Esbjerg

--English below--

Kære studerende.

Her finder du links til studierenes hjemmesider. Siderne vil blive opdateret med skema, boglister og information om kurserne helt frem til studiestart. 

Nedenstående link vil være aktive fra den 15. august. Check derfor siderne med jævne mellemrum frem til studiestart, så du er bedre klædt på, når uddannelsen går i gang.

Bemærk, at de nævnte link henviser til vores Moodle system. Moodle systemet får du automatisk adgang til den 15. august. For at logge ind skal du benytte din AAU student mail og tilhørende password. Du vil blive måske blive spurgt om du ønsker at "tilmelde/subscribe" til det pågældende kursus/semesterside og det skal du sige ja til :)

Vi glæder os til at hilse på dig den 2. september!

Med venlig hilsen
 
Sara Lindberg Hildebrandt
Studiesekretær

______________________________________________________

Dear students.

Here you will find links to the student websites. The pages will be updated with schedule, booklists and information about the courses right up to the start of the study.

The link below will be active from the 15th. August. Therefore, Check the pages once in a while, until the start of the study, so that you are up to date before study start.

Please note that the mentioned link refers to our Moodle system. The Moodle system gives you automatic access the 15th. August. To log in, you must use your AAU student mail and associated password. You may be asked if you want to  "Enroll/subscribe " a course/semester page and for this you must say yes :)

We look forward to welcoming you on 2. September!

Sincerely,
 
Sara LIndberg Hildebrandt
Study Secretary

 

Det Ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet

Applied Industrial Electronics
Bygge- og Anlægskonstruktion
Energi
Kemi og Bioteknologi / Chemical Engineering and Biotechnology
Maskinkonstruktion