Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

Eksamenstilmelding

Kontakt Aalborg

Første Studieår ved
Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) eller Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)
Strandvejen 12-14
9000 Aalborg

Mail: fs@staff.aau.dk
Telefon: 9940 9730 / 9940 9733