Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

FAQ for studerende

BEMÆRK: Første studieår flytter pr. 1. september 2022 ud på institutterne. Siderne opdateres derfor ikke.

Tilmelding til omprøve i august er stadig  fungerende. 

Er du ny studerende, kan du finde din studiesekretær på studiestart.aau.dk

FAQ

Vi har samlet en lang række informationer i en FAQ, der kan være nyttig for dig både før, under og efter din tid på Første studieår ved ENG og TECH. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål på listen, eller har du brug for at få noget uddybet, er du altid velkommen til at kontakte din studiesekretær – vi står klar til at hjælpe. 

A | B | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W

A

 • +

  Administrationen – hvem er de, og hvad kan jeg bruge dem til?

  Når vi snakker om ”administrationen”, kan det både være den på Første Studieår og alle, der arbejder med studieadministration på AAU. Det kan altså både være studiesekretær, studievejleder, studienævn osv.


  Du kan læse mere om dem hver især her på FAQ’en. Er du i tvivl om, hvem du skal have fat i, kan du kontakte din studiesekretær, som kan guide dig videre.

B

 • +

  Barsel – hvad gør jeg, hvis jeg skal på barsel i min studietid?

  Hvis du under dine studier venter barn og ønsker at tage barsel, kan du læse om forskellen på barsel og orlov her.
  Du finder også oplysninger om, hvem på universitetet du skal kontakte i forbindelse med barsel, og hvordan du skal forholde dig i forhold til dit studie og SU.

 • +

  Biblioteket – hvor finder jeg det?

  Aalborg universitetsbibliotek (AUB) har afdelinger i både Aalborg, København og Esbjerg. Læs mere om AUB her.

 • +

  Bogliste / pensumliste – hvor finder jeg den?

  Din bogliste finder du på Factumbooks hjemmeside under ”Pensumlister”. Du kan også købe bøger, kontorartikler mv. hos dem. Du kan se oversigt over udleveringssteder her.

  Aalborg:

  Til det Tekniske og Ingeniør-og Naturvidenskabelige fakultet kan du finde din pensumliste her.

  I studiestartsperioden er der i Aalborg en pop-up butik på Strandvejen (lokale K3 imellem biblioteket og kantinen i kælderen).

  Esbjerg:

  Du finder din pensumliste her.

  København:

  Du finder din pensumliste her.

  (Øvrigt kursusmateriale vil du kunne finde på kursets rum i Moodle. De bliver tilgængelige ca. midt i måneden inden studie-/semesterstart).

 • +

  Bolig – hvor kan jeg få hjælp?

  Aalborg:
  Har du brug for hjælp til at finde en studiebolig i Aalborg, kan du finde info om studiebolig her, samt hos AKU Aalborg.

  Er det ikke lykkes dig at finde bolig i første omgang, har Aalborg Kommune en "tag over hovedet-garanti" til nye studerende. Læs mere om "Tag over hovedet-garanti" her.

  København:
  Er du studerende i København og mangler en studiebolig, kan du læse mere om dine muligheder for ungdomsboliger her.

  Esbjerg:
  Der findes gode muligheder for at finde en bolig i Esbjerg. Læs mere om bolig i Esbjerg her.

 • +

  Brush up kurser (matematik) – kan jeg få hjælp, hvis min matematik er lidt rusten?

  AAU tilbyder brush-up kursus i matematik for dig, der skal starte på Første Studieår og føler dig lidt rusten i faget. Vi anbefaler kraftigt, at du følger kurset, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse, og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

  For yderligere information og tilmelding til brush up.

 • +

  Building Support app – er stikkontakten i stykker, eller knirker døren?

  Building Support bruges til indberetning af bygningsrelaterede fejl og mangler på AAU, som fx hvis der mangler strøm i grupperummet, et bord vipper eller en dør binder.
  Building Support er tilgængelig for alle og kan bruges både fra pc og via app’en "AAU Building Support" til Android og IOS.

  Læs mere om Building Support her.

  Læs mere om indberetning af direkte fejl og/eller mangler her.

D

 • +

  Digital Eksamen - hvad er det og hvordan fungerer det?

  Digital Eksamen er det elektroniske system, som bliver brugt til håndtering af eksamener på AAU. Det er her de fleste eksamener bliver gjort tilgængelige.

  I Digital Eksamen kan du se information om prøver, afleveringsfrist, evt. hente eksamensopgaven og aflevere din eksamensbesvarelse - individuelt eller som gruppe. Du har efter eksamen adgang til at hente din opgavebesvarelse i systemet.

  Du kan i Digital Eksamen også se, hvornår din bedømmelse er klar, men det er i STADS-selvbetjening, at du kan se karakteren. Bedømmelsesfristen ved skriftlig eksamener er 15 hverdage efter eksamen (ved mundtlig eksamen kan du se bedømmelsen umiddelbart efter eksamen).

  Du vil kunne finde dig selv på en prøve i Digital Eksamen, når du er tilmeldt korrekt, og prøven er oprettet. Du kan godt være tilmeldt flere eksamener, men kun finde én prøve i Digital Eksamen, hvor du står på. Det skyldes ofte, at de andre prøver ikke er oprettet endnu, og det kan derfor ikke bruges til at se, om du er tilmeldt en eksamen. 

  Digital Eksamens hjemmeside finder du videovejledninger, kontaktoplysninger og svar på mange generelle spørgsmål.

 • +

  Dispensation – hvornår har jeg brug for det, og hvordan søger jeg?

  Du kan finde informationer om dispensationer for studerende her.

  På ovenstående side kan du bl.a. finde svar på, hvad du kan søge dispensation fra, hvem du skal sende din ansøgning til, og hvad din dispensationsansøgning skal indeholde.

  Husk altid at søge i god tid, så din ansøgning kan nå at blive behandlet fx ift. eksamen.

E

 • +

  Eksamensinfo - hvor finder jeg eksamensdatoer og karakterer?

  Du finder mere om afleverings‐ og eksamenstidspunkter her.

  Datoer og retningslinjer for dine kursuseksamener finde du på eksamenssiden på Moodle (der ligger link på dit semesterrum).

  Du finder dine karakterer i STADS selvbetjening. Læs mere om det under punktet ”STADS”

  De fleste af dine eksamener vil blive tilgængelige i Digital Eksamen, som er det elektroniske system, AAU bruger til håndtering af eksamener (se mere under punktet ”Digital Eksamen”).
  Når du skal til en skriftlig eksamen, der ligger i Digital Eksamen, skal du have installeret en ”digital eksamensvagt” – læs mere under punktet ”ITX-Flex”.
  Hvis du har en Linux computer, skal du og læse under punktet ”Linux”.

  Afmelding fra eksamen:

  Det er ikke muligt at afmelde sig ordinær eksamener på 1. og 2. semester.
  (Studienævnet kan dog dispensere fra dette krav i særlige tilfælde, hvis der ligger usædvanlige forhold til grund).

  Læs mere om til-og afmelding til eksamen her (informationen findes nederst på siden).

  For til- og afmelding til reeksamen gå til punktet ”reeksamen”.

  Du kan finde de gældende regler og procedurer for eksamener under punkterne ”Regler” og ”Førsteårsprøven”

 • +

  Ekskluderingsregler – hvad gør vi, hvis der opstår problemer i projektgruppen?

  En gruppe studerende kan i yderste konsekvens helt undtagelsesvist splittes op, hvis samarbejdet ikke fungerer, og gruppe og hovedvejleder/semesterkoordinator aktivt har forsøgt med mægling m.m.

  Før gruppen opsplittes, skal der være afholdt et afklarende møde sammen med hele gruppen, hovedvejleder og semesterkoordinator.

  Opsplitning skal som hovedregel ske i god tid inden projektperiodens afslutning. Spørg din studiesekretær for at få den præcise deadline for opsplitning for din uddannelse.

  Alle i gruppen har lige ret til det materiale (dokumenter, data, prototyper, forsøgsopstillinger m.m.), der eksisterer på det tidspunkt, opsplitningen finder sted.
  For at undgå plagiering (læs mere om plagiering her), når det samme materiale helt eller delvis indgår i flere projektrapporter, er det vigtigt, at gruppen inden opsplitning udarbejder en kort forfattererklæring (med oplysninger om det materiale, der er udarbejdet i fællesskab og vil kunne indgå i flere projektrapporter), som underskrives.

  Din studiesekretær skal informeres om en gruppeopsplitning.

  Har du spørgsmål, så kontakt din hovedvejleder, semesterkoordinator eller studiesekretær.  

 • +

  Ekstra tid / forlænget tid til eksamen – kan jeg få det?

  Du kan i nogle tilfælde få ekstra tid til eksamen – fx hvis du er ordblind. Hvis du har et begrundet behov for ekstra eksamenstid, skal du sende en dispensationsansøgning til dit studienævn, i god tid inden eksamensperioden.

  Læs mere under punktet ”Dispensation”

F

 • +

  Facility Support/bygningsbetjentene

  Facility Supporterne fører tilsyn med bygningerne, fordeler post, tager sig af glemte sager, håndterer affald og meget mere.

  Du finder dem her:

  Facility Support Team City - Aalborg

  Campus Service - Esbjerg

  Campusservice - København

  Læs mere om Campus Service her.

 • +

  Ferie – hvornår kan jeg holde ferie?

  Der er ferie mellem jul og nytår, samt i juli måned og selvfølgelig på helligdage. Derudover er der nogle lav-servicedage, hvor du ikke kan forvente, at studieadministrationen er til stede.

  Ud over de nævnte dage, er der ikke ferie på AAU – hverken efterårsferie, vinterferie eller påskeferie.

  De fleste ordinære eksamener ligger i januar og juni måned og reeksamener i februar og august, så lad være med at planlægge ferie i disse måneder, da der ikke vil blive taget hensyn til dette.

  Du kan finde en mere detaljeret tidsplan her (se også punktet ”Eksamensinfo”).

  Læs mere om ferie og helligdage her.

 • +

  Forsikring

  Studerende på Aalborg Universitet er selv ansvarlig for at tegne en privat ulykkes- og ansvarsforsikring. Dette gælder både danske og udenlandske studerende. AAU har dog tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for studerende, der arbejder i laboratorier.

  Ønsker du mere information om de forskellige forsikringsforhold, anbefalinger til hvad en privat ulykkes- og ansvarsforsikring bør minimun indeholde, så kan du læse mere her (information til studerende er i afsnit 2.2).

  Det direkte link til hjemmesiden, hvis det er nemmest at arbejde med.

 • +

  Fravær – hvor meget må jeg have?

  Der bliver som udgangspunkt ikke registreret fravær på AAU, men i praksis vil det være en nødvendig forudsætning for at få et godt udbytte og gennemføre uddannelsen, at man deltager aktivt i såvel kurser som projektarbejde.

  Ved enkelte kurser er der deltagelseskrav som en forudsætning for eksamen.

  Læs mere under punktet ”Udeblivelse fra undervisning eller eksamen”.

 • +

  Funktionsnedsættelse / handicaptillæg – hvilke muligheder har jeg?

  Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg.

  Du kan også søge om hjælpemidler/mentor (specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind.
  Læs mere under ”Specialpædagogisk støtte (SPS)” eller læs om SPS på hjemmesiden.

 • +

  Førsteårsprøven – hvad er det?

  Studerende på første studieår skal deltage aktivt i alle eksamensaktiviteter på 1. og 2. semester samt bestå alle eksamener fra 1. og 2. semester inden for 24 måneder efter studiestart. Studienævnet kan dispensere fra tidsfrister hvis der findes usædvanlige forhold.

  Du kan læse mere om Førsteårsprøven i Regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit ved AAU, kapitel 4.

   

G

 • +

  (Grupperum) Studiearbejdspladser

  Hver gruppe får tildelt et rum – en såkaldt studiearbejdsplads - ved semesterstart. Det er ikke tilladt at have udstyr så som bordovne, køleskabe, kaffemaskiner m.m. er på grund af brandfare. Man må dog godt have en elkedel i rummet.

  Der kan være nogle studiearbejdspladser som deles med en eller flere andre grupper fra samme uddannelsesretning.

  Studiearbejdspladssen skal efter hvert semester afleveres pænt og opryddet.

  For at få adgang til jeres studiearbejdsplads skal I, hurtigst muligt ved semesterstart, udfylde en gruppeseddel (ligger på semesterrummet på Moodle), hvor I skriver grupperumsnummeret, samt hvert gruppemedlems navn og studiekortnummer.

  Den udfyldte seddel skal sendes på mail til jeres studiesekretær straks efter gruppedannelsen.

 • +

  Gruppearbejde – hvordan fungerer det på AAU?

  På AAU dannes der projektgrupper typisk bestående af ca. 7 studerende for et semester (½ år) ad gangen. Ofte foretager de studerende selv gruppedannelsen, men på Første Studieår arbejdes der dog i administrativt dannede grupper den første måned - den såkaldte P0-periode.

  På enkelte uddannelser er der administrativt dannede grupper, hvilket vil sige, at det er administrationen, der styrer gruppedannelsesprocessen til P1 og P2, som der er på P0.

  Projektarbejdet består i, at I i projektgruppen udarbejder et projekt, der inden for visse begrænsninger udformes og løses af jer selv. Dette gruppearbejde betegnes som problembaseret og projektorienteret gruppearbejde (læs mere under punktet ”PBL”).
  Alle grupper har tilknyttet en vejleder, som løbende vil vejlede jer.

  Hvis der opstår problemer i gruppen, er det også vejlederen, I skal kontakte.
  Læs evt. også punktet ”Ekskluderingsregler”.

 • +

  Gæstestuderende

  Er du studerende ved en anden dansk uddannelsesinstitution? Så kan du søge indskrivning som
  gæstestuderende på fx et sidefag, tilvalgsfag eller enkelte kurser på Aalborg Universitet. Det er et krav, at det søgte kursusforløb indgår som en meritgivende del af din bachelor- eller kandidatuddannelse
  læs mere om gæstestuderende her.

I

 • +

  IT faciliteter – hvor finder jeg printere, tilføjer internet og aau-mail.

  Det er muligt at tilslutte egne PC'ere i grupperummene. Enten via netstik eller via det trådløse netværk. Det er IKKE tilladt at tilslutte eget netværksudstyr. Grupperumsswitches kan lånes hos IT-afdelingen.

  Fra alle PC'ere er der mulighed for e-mail, internet og udskrivning på printere. Der er også kopimaskine med scanne-funktion til rådighed.
  I kan finde oversigt over printere på AAU her.

  Hver studerende får ved studiestart udleveret en e-mail adresse, som giver adgang til bl.a.  udskrivning på printere.

  IT-afdelingens hjemmeside kan du bl.a. finde kontaktoplysninger, vejledninger og hvordan du registrerer din PC på det lokale netværk.
  Jeres studiekort benyttes ved brug af universitetets kopimaskiner (dankort m.m. kan ikke benyttes i kopimaskinerne).
  Der kan købes flere print-enheder her.

  Har du brug for IT hjælp, kan du skrivetil IT afdelingens support afdeling: support@its.aau.dk eller besøge helpdesk. Se åbningstider på helpdesk via linket.
  Læs mere under punktet ”IT-support”

 • +

  IT-support

  På Aalborg Universitet har du mulighed for at få hjælp til IT. På AAU IT Service hjemmeside kan du finde vejledninger og få IT support samt finde lokale servicedesks og deres åbningstider.  

  Kontaktoplysninger
  E-mail: supports@aau.dk

  Tlf: 9940 2020

 • +

  ITX-Flex – hvad er det, og er der noget, jeg skal være opmærksom på?

  For skriftlige eksamener, der gennemføres med anvendelse af computer, bruger AAU et digitalt overvågningssystem. For Windows- og OSX-computere benyttes systemet ITX Flex, som er en slags "digital eksamensvagt".
   

  ITX Flex understøtter endnu ikke Linux (Læs mere under punktet Linux).

 • +

  Indskrivningsbekræftelse / studiebekræftelse – hvordan får jeg fat i den?

  Indskrivningsbekræftelsen bekræfter din indskrivningsstatus på AAU. Du kan blive bedt om en indskrivningsbekræftelse fra AAU, hvis du f.eks. søger studiebolig.

  Du kan udskrive den fra STADS selvbetjening under menuen ’Udskrifter’, når du har logget på.
  Har du brug for at få den underskrevet, kan du tage den med til din studiesekretær. Husk at medbringe dit studiekort. Udskriften må max være 3 dage gammel, når vi skal skrive den under.

  Bekræftelsen gælder for ét semester af gangen.

 • +

  International students

  If you need any help at all, it could be with accommodation, residence permit, study counseling,any question at all – the International Office are always open for you.
                            
  You can find International office’s contact information here (Aalborg and Copenhagen).
  You can find information regarding accommodation here.

  In Esbjerg you can find them in Room F108.  You can just drop by or contact them by e-mail international@esbjerg.aau.dk

  Regarding accommodation please e-mail Peter Kringhøj, pk@staff.aau.dk or call him +45 9940 7672

K

 • +

  Kantinen

  Information om AAU’s kantiner både i Aalborg, København og Esbjerg.

 • +

  Kontaktoplysninger på ansatte på AAU – hvor finder jeg dem?

  Hvis du ved, hvem du skal have fat i, kan du gå ind på AAU’s søgemaskine og taste navnet. Så vil du kunne se, hvor vedkommende sidder, samt e-mail og tlf.nr.

  Hvis ikke du kender navnet, kan du kontakte din studiesekretær. Dem finder du under punktet ”Studiesekretærerne”.

 • +

  Kridt, whiteboardtusser, clips mv – hvor finder jeg det?

  Det er muligt at få hvidt kridt og tavlesvampe hos studiesekretærene.
  Tusser til whiteboard, papir, tegnestifter, clips og andet skal du selv sørge for at skaffe.

 • +

  Kurser og undervisning – hvordan foregår det?

  Kurserne er en kombination af forelæsninger, opgaveregning og selvstudium (og måske kombineret med workshops og digitale elementer). Opgaveregningen sker i grupperne med støtte fra kursusholder og/eller hjælpelærere undervejs. Kurser bedømmes særskilt – dvs. at der afholdes en afsluttende eksamen. 

  Der er ikke som sådan mødepligt til kurserne, men der kan være nogle, hvor forudsætningen for at bestå eller gå til eksamen, kræver en vis deltagelse.
  I praksis vil det være en nødvendig forudsætning for at få et godt udbytte og gennemføre uddannelsen, at man deltager aktivt i såvel kurser som projektarbejde og desuden forbereder sig hjemme.

  Se mere under ”Fravær” og ”udeblivelse fra undervisning eller eksamen”

L

 • +

  Laboratorie og værksteder – hvor finder jeg dem og hvordan får jeg adgang?

  Aalborg

  I kan se oversigt over vores laboratorier og værksteder i Aalborg samt læse mere omkring, hvad der er i laboratorierne og værkstederne her.

  På Første studieår er det Flemming Kristoffersen, der står for værksteder og laboratorierne. I finde ham på Badehusvej 13, plan 3, rum B243, email: flk@staff.aau.dk    

  Esbjerg

  I Esbjerg er det Henry Enevoldsen der står for værksteder og laboratorierne. I finde ham i lokale D119 eller på email: hen@et.aau.dk  - læs mere om det her. 

  København

  I kan se oversigt over LABS (værksteder) i København her.

  I København er det Tim Elkær der er værkstedskoordinator. I finde ham på Frederikskaj 12, B, V-Lab eller på email: tne@plan.aau.dk

 • +

  Lektiehjælp / studiecaféer – hvor kan jeg få hjælp til opgaveregning?

  Der findes ikke en decideret lektiehjælp, men der afholdes jævnligt matematik-café, hvor du kan få hjælp til opgaveregningen i matematikkurserne på Første studieår.

  Du kan finde mere info på First Math her.

 • +

  Linux – er der noget, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg bruger det?

  ITX Flex (AAU’s ”digitale eksamensvagt”) understøtter endnu ikke Linux. Derfor forventes det, at hvis du ikke har en Windows- eller OSX-computer, så låner du en, når du skal til eksamen.

  Har du en begrundet årsag til at benytte Linux til eksamen, skal du søge dispensation ved studienævnet.

 • +

  Lån af udstyr (projektorer, pointere, lokaler mv.) – er det en mulighed, og hvor henvender jeg mig?

  Aalborg

  Du har mulighed for at låne pointere af din studiesekretær og projektorer ved bygningsbetjentene på rødt plan/A200 gangen.

  Hvis du skal booke et lokale, skal du henvende dig hos din studiesekretær eller foretage en online booking forespørgsel.

  Vejledning til online booking af lokaler med projektor/tavler i Aalborg og København:

  I Aalborg og København kan du logge ind som gæst her  (login oplysninger er allerede udfyldt). Derefter vælges ”dagsoversigt”. Herinde vælges dato, og gruppe (lokation for lokalerne).
  I Aalborg er gruppen ”Badehusvej 9-18/Strandvejen 12-14”
  I København er gruppen ”A C Meyers Vænge og Frederikskaj”.
  I Aalborg booker vi enten kun formiddag eller eftermiddag til gruppearbejde for at alle har mulighed for at bruge lokalerne i travle perioder. Da registreringen af bookingforespørgslen er en manuel proces, så skal I være opmærksomme på, at der er en vis behandlingstid. Haster bookingen, så mød op personligt ved din studiesekretær.

  Esbjerg

  Kontakt din studiesekretær.  

M

 • +

  Mailsystemet på AAU (AAU mail / studentmail) – hvad skal jeg bruge den til

  For at sikre, at vigtige oplysninger – her under dine personlige oplysninger – ikke kommer i forkerte hænder, får du som studerende på AAU en AAU-mailkonto, hvor alt kommunikation mellem dig og AAU foregår. Du kan tilgå din konto via AAU webmail, Outlook eller et andet mail program .

  Det er nødvendigt, at du læser mails, som bliver sendt til din AAU-mail, da der er her, al information om eksamen, skemaændringer osv. kommer.

  Vi kommunikerer ikke med studerende via private mailkonti. Skriver du en mail til os fra den, vil du blive bedt om at sende den fra din AAU mail, før vi kan behandle den.

  Læs mere AAU-mail her.

  Du finder en opsætningsguide til AAU-mail på dine enheder her.

 • +

  Merit – jeg har bestået kurset eller et, der ligner, kan jeg få merit, og hvordan søger jeg?

  Du skal søge om merit, hvis du tidligere har bestået fag, som også er på din kommende uddannelse på AAU.

  Du kan læse mere om merit på studievejledningens side her.

 • +

  Merit – må jeg stadig deltage i projektarbejdet eller kurserne?

  Du skal søge om merit, hvis du tidligere har bestået fag, som også er på din kommende uddannelse på AAU.

  Har du fået merit for et eller flere projektenheder på 1. eller 2. semester, betyder det, at du ikke må deltage i projektarbejdet, da reglen er, at har man én gang fulgt moduler på én uddannelse, så kan man ikke følge tilsvarende på en anden uddannelse.

  Du vil stadig være tilknyttet en gruppe i forbindelse med gruppearbejde til kurserne.

  Har du fået merit for kursusenheder, er du velkommen til at følge undervisningen, men du må ikke deltage i eksamen.

  Du kan læse mere om merit på studievejledningens side her.

 • +

  Moodle – hvad er det og hvordan bruger jeg det?

  Moodle er det system (Learning Manegement System), vi bruger på AAU til intern kommunikation i forhold til kurser, eksamen, regler mv. Det er her du finder kursusinformation, lektionsplan eksamensdatoer, planer og vejledninger.
  Du får adgang til systemet ved at logge ind med din studiemail/AAU-mail. For 1. semester vil kurserne blive synlige omkring 15. august, og for 2. semester omkring 20. januar.

  I Moodle bliver du tilknyttet en side for hvert fag (kursusside), en samlet semesterside (semesterrummet), en eksamensinformationsside samt en fællesside for Første studieår.

  Du kan finde vejledninger til brug af Moodle her.

 • +

  Mødepligt (ift. kurser) – kan jeg selv bestemme, om jeg vil møde til undervisningen?

  I praksis vil det være en nødvendig forudsætning for at få et godt udbytte og gennemføre uddannelsen, at man deltager aktivt i såvel kurser som projektarbejde og desuden forbereder sig hjemme.
  Se punkterne ”Fravær” og ”Udeblivelse fra undervisning eller eksamen”

O

 • +

  Office pakken – kan jeg downloade den gennem AAU?

  Som studerende på AAU kan du få gratis adgang til Office 365 (inkl. Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Teams) gennem IT supports hjemmeside.

  Du kan installere Office pakken på op til 5 pc'er og Macs samt 5 tablets og smartphones.

  På ovennævnte hjemmeside finder du også info om bl.a. backup-muligheder og support.

 • +

  Online møder eller eksaminer – hvordan gør jeg?

  Til online møder eller eksaminer er der mulighed for at bruge 3 forskellige systemer under AAU. Som default bruges MS Teams, men der er også mulighed for at bruge Skype for business eller Zoom. Find vejledninger til alle 3 systemer her.

 • +

  Orlov – kan jeg få det, og hvordan gør jeg?

  På Aalborg Universitet er der mulighed for at søge orlov. For at kunne søge orlov efter studiestart, skal du bl.a. have lavet en studieplan sammen med studiets vejledere. Studieplanen skal sammen med ansøgningen om orlov sendes til studienævnet for din uddannelse.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte din studiesekretær (se under punktet ”Studiesekretærerne”)

P

 • +

  PBL (Problem baseret læring) – hvad betyder det helt præcist?

  PBL betyder Problem Baseret Læring, og er den studieform, som AAU bruger på sine uddannelser. Det betyder i praksis, at alle studerende laver projekter i grupper på hvert semester, og at kurserne på semestrene understøtter projektarbejdet.

  Du kan læse om PBL her eller i denne brochure.

 • +

  Parkering – er det muligt at parkere i nærheden?

  Aalborg
  Studerende henvises til offentlig parkering i området. AAU råder ikke over parkeringspladser som kan benyttes af de studerende.

  Esbjerg
  Der er gratis parkering på universitetsområdet.

  København
  Studerende har mulighed for at få en parkeringstilladelse hos enten din studiesekretær eller i Receptionen i bygning A.

 • +

  Pensum, Studieordninger, semesterbeskrivelser – hvor kan jeg finde det?

  Den gældende studieordning samt semester- og fagbeskrivelser bliver ved studiestart lagt ind på Semesterrummet i Moodle.

  Læs mere om alle de gældende, og nogle få af de tidligere gældende, studieordninger på Aalborg Universitet her.

  Læs mere om pensum under ”Boligste/pensumliste”

 • +

  Printere – hvor finder jeg dem?

  Du kan finde oversigt over printere på AAU her.

  Læs mere under punktet ”IT faciliteter”

 • +

  Projekt- og procesanalyseafleveringer – afleveringsdato og retningslinjer?

  Du kan finde vejledninger til aflevering af projekt og den efterfølgende procesanalyse i Moodle på siden Projektaflevering. Du kan også finde et link til siden på Semesterrummet i Moodle (læs evt. om Moodle under punktet ”Moodle”).

  Deadlines for aflevering bliver offentliggjort i august og du kan finde disse deadlines her.

 • +

  Projektmidler – kan vi få refunderet projektrelaterede udgifter og hvordan gør man?

  På hvert semester er der mulighed for, at din projektgruppe kan søge om midler til brug i jeres projektarbejde. Det kan f.eks. være til materialer eller til transport til ekskursioner. Der afholdes 2 ansøgningsrunder pr. semester.

  Midlerne refunderes, dvs. at du selv skal lægge ud, og får så pengene sat ind på din konto efterfølgende. Refundering af udgifter er under forudsætning af, at din ansøgning er blevet godkendt af næstformandsgruppen.

  Du kan læse mere om projektmidlerne, ansøgningsfristerne og finde ansøgningsvejledning i Fællesrummet for Første Studieår i Moodle.

  På Første Studieår er det Sara Lindberg Hildebrandt, der er sekretær for projektmidlerne. Hun kan kontaktes på email: projektmidler_fs@staff.aau.dk eller på tlf. 9940 9732.

 • +

  Pure (Det digitale projektbibliotek) – kan man se nogle af de tidligere projekter?

  På www.projekter.aau.dk kan I søge efter tidligere projektrapporter.

  Når I afleverer projektrapporter, skal I også aflevere i Pure. Det vil også stå på kvitteringen, I får fra Digital Eksamen og så skal I blot følge linket derfra.

R

 • +

  Reeksamen – hvordan tilmelder jeg mig?

  Du skal som studerende ved AAU selv sørge for at tilmelde dig reeksamen lige meget, hvad årsagen er til, at du skal til den.

  Tilmelding til reeksamen på første studieår skal altid ske via en eksamenstilmeldingsmail, som du finder her (ikke gennem STADS).

  Du skal være opmærksom på evt. krav for deltagelse i en reeksamens periode. Se eksamensordning pkt. 2.  

  Vær opmærksom på, at tilmeldingen skal sendes fra din AAU mail for at være gældende.

  Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, kan de sendes til:

  Aalborg:  eksamenstilmelding_fs@staff.aau.dk
  Esbjerg: Sara Lindberg Hildebrandt 

  København: KBH-eksamen@staff.aau.dk

 • +

  Regler – hvor finder jeg regler omkring uddannelse og eksamener?

  De gældende regler for prøver på AAU er beskrevet i Eksamensordningen. Her står bl.a. beskrevet regler og procedurer for skriftlige og mundtlige eksamener samt information om, hvad der er tilladt ved de forskellige eksamensformer. Eksamensordningen har sit lovmæssige grundlag i Eksamensbekendtgørelsen.

  Fællesbestemmelser for Uddannelser er et tillæg til uddannelsernes studieordninger og indeholder bestemmelser for uddannelsernes opbygning og tilrettelæggelse af uddannelsernes moduler og undervisning samt information om Førsteårsprøven.
   

 • +

  Rustur – hvad er det?

  På første semester skal du på rustur 2½ dage i oktober med de studerende på din uddannelse. Rus-turen er den del af undervisningsprogrammet, og formålet med det er bl.a. at forberede jer til fremtidig gruppedannelse.
  På turen skal I overnatte i en hytte i enten Jylland (for studerende i henholdsvis Aalborg og Esbjerg) eller på Sjælland (for studerende i København).

  Endelige datoer vil kunne findes i skemaet for din uddannelse.

  Du kan læse mere om rusturen her.

   

 • +

  Rygepolitik – hvor må jeg ryge?

  Rygning på AAU må kun foregå udendørs på markerede rygeområder og væk fra bygningsindgange Se i øvrigt AAU’s rygepolitik her.

 • +

  Rådgivningstilbud (studenterpræsten, studenterrådgivningen mv)

  AAU har forskellige rådgivningstilbud, du som studerende kan benytte dig af. Du kan finde info om rådgivningstilbud her.

S

 • +

  STADS – hvad er det det, og hvordan bruger jeg det?

  STADS er AAU’s studieadministrative system.

  Som studerende har du adgang til STADS Selvbetjening, hvor du kan se dine eksamenstilmeldinger og resultater, samt trække diverse udskrifter, f.eks. studiejournal og indskrivningsbekræftelse (læs mere under punkterne ”studiejournal” og ”indskrivningsbekræftelse”.

 • +

  SU – hvem ved noget om det, og hvor finder jeg dem?

  SU er et stort område, hvor reglerne ofte ændrer sig. Derfor henviser vi dig til AAU’s SU kontor, hvor der sidder medarbejdere, der er eksperter på området.Find mere info om SU her.

 • +

  Semesterevalueringer

  Efter hvert semester gennemføres en semesterevaluering.
  Semesterevalueringen fungerer som en evaluering og kvalitetssikring af undervisningen på uddannelserne. Den er et meget vigtig led i den løbende udvikling af uddannelserne, og benyttes aktivt af undervisere, semesterkoordinatorer, studienævn m.fl.

  Semesterevalueringen indeholder samlet set et antal styrings-/semestergruppemøder, en fælles spørgeskemaundersøgelse, og en intern evalueringsrapport, som udarbejdes af de studerende (ofte styregruppen) ved opstarten af det nye semester.

 • +

  Semesterstart – hvor og hvornår finder den sted?

  Semesterstart på 2. semester og 4. semester foregår som regel den første hverdag i februar.
  For 3. semester foregår opstarten som regel anden hverdag i september.

  Dato, tidspunkt og sted for semesterstart vil du kunne se i dit skema. 

 • +

  Sidefag – kan jeg følge et sidefag som en del af mit studie?

  Et sidefag giver dig faglig kompetence til at undervise i gymnasiet.
  Du læser et sidefag som en del af din bacheloruddannelse og derefter også som en del af din kandidatuddannelse.

  Se den samlede liste over AAU’s sidefag her.

 • +

  Skema – hvornår har jeg undervisning, og hvornår arbejdes der på projekt?

  Studiet består dels af projektarbejde i grupper, dels af kurser. Undervisningsskemaet er tilgængeligt på semesterrummet i Moodle ca. 2 uger før studiestart/semesterstart.
  Den forventede arbejdstid svarer til mandag-fredag kl. 8.15-16.15 foruden forberedelse hjemme. Når der ikke er undervisning i dette tidsrum, forventes det som udgangspunkt, at du arbejder på semesterprojektet.

  Skemaet kan løbende blive ændret, og derfor bør du tjekke det hver dag.

  Første Studieår har samlet alle sine offentlige skemaer for hvert campus:

  Aalborg

  Esbjerg

  København

   

 • +

  Software og licenser – hvor finder jeg det?

  AAU tilbyder en række software, som studerende kan benytte gratis, eller få rabat på. Du kan læse mere om tilgængeligt software her.

 • +

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Hvis du har en funktionsnedsættelse eller andre særlige behov i forhold til din uddannelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte. Dette kan f.eks. være i form af hjælpelærer/mentor, eller en speciel stol/bord.

  Du kan læse om regler og ansøgning her. Ansøgningen foregår med hjælp fra studievejledningen.

  Hvis du har dokumentation for fx ordblindhed, kan du også søge om dispensation til forlænget tid ved eksaminer.

  Ansøgning til dette foregår via studienævnet for din uddannelse. Hvis du er i tvivl, kan du spørge din studiesekretær (se under punktet ”Studiesekretærerne”).

 • +

  Statusseminar – hvad er det, og hvornår foregår det?

  På hvert semester afholdes et eller to seminarer, hvor hver projektgruppe giver status på projektarbejdet og får feedback fra andre grupper (opponentgrupper) og/eller vejledere.
  Datoen for statusseminaret kommer til at fremgå af dit skema. Planen for statusseminaret bliver offentliggjort på semesterrummet i Moodle.

 • +

  Studentersamfundet

  Studentersamfundet er en demokratisk funderet interesseorganisation for studerende på AAU. Det betyder, at du som studerende uanset dine politiske eller personlige overbevisninger har mulighed for at få direkte indflydelse på, hvad studerende mener. Det kan du gøre ved at møde op til Studenterforum – de studerendes råd, den første mandag i hver måned.

  Læs mere om Studentersamfundet her.

 • +

  Studiejournal – hvad er det, og hvordan får jeg fat i den?

  En studiejournal beskriver hele dit hidtidige uddannelsesforløb på AAU og indeholder bedømmelserne af dine kurser og projekter. Du kan selv udskrive den fra STADS selvbetjening. Læs mere om studiejournalen her.

  Har du brug for at få den underskrevet, kan du tage den med til din studiesekretær. Husk at medbringe dit studiekort.

 • +

  Studiekort/AAU card – hvordan får jeg det, og hvad bruger jeg det til?

  Dit studiekort er personligt og skal altid bæres synligt, da det er bevis på, at du er studerende på AAU og dermed har ret til at opholde dig på området. Det fungerer som adgangskort til bygninger og rum og som ID ved eksamener.

  Læs mere om studiekort (inkl. aktivering af kortet) på AAU.

  Se hvad du skal gøre, hvis du har mistet dit studiekort.

 • +

  Studienævn – hvornår skal jeg kontakte dem?

  Hvert studie har tilknyttet et studienævn. Det er dem, du skal kontakte, hvis du skal søge om fx merit, dispensation til ekstra prøveforsøg, ekstra tid til eksamen, individuel studieplan eller førsteårsprøven, mv.

  Du kan finde en oversigt over alle studienævn på AAU her – er du i tvivl om, hvilket studienævn du skal kontakte, kan du altid spørge din studiesekretær.

 • +

  Studiesekretærerne – hvem er de, og hvor finder jeg dem?

  Der er tilknyttet en studiesekretær til hver uddannelse. Studiesekretærens opgaver er bl.a., i samarbejde med undervisere, vejledere og andre sekretærer at planlægge jeres skema og eksamener, samt at vejlede og henvise dig videre til de rette afdelinger på AAU.

   

  Studiesekretærerne på Første Studieår er sekretær for flere uddannelser, så husk derfor altid at skrive hvilket studie, du går på og dit studienummer, når du kontakter os. Så er det meget nemmere og hurtigere at hjælpe dig.

   

  Du finder en oversigt over alle sekretærerne både i Aalborg, Esbjerg og København .

  Vores kontortider er:
  mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
  fredag kl. 8.00-15.00
   

  Er din egen sekretær ikke at træffe i det tidsrum, står en af de andre sekretærer klar til at hjælpe.

 • +

  Studieskift – kan jeg skifte?

  Hvis du i løbet af 1. eller 2. semester finder ud af, at det er en anden uddannelse, du ønsker at følge, skal du søge om optagelse forfra på den nye uddannelse på lige fod med alle andre. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav og har ikke førsteret til en plads, selv om du er indskrevet i forvejen på AAU.

  Du kan se oversigt over ledige studiepladser her (kun synlig i en periode).

  Der vil dog normalt være muligheder for at søge merit for de kurser, du har bestået på din tidligere uddannelsesretning, som går igen på den nye uddannelse.

  Du kan læse mere om studieskift her.

 • +

  Studiestart – hvor finder jeg information?

  Studiestartsdagen ligger altid på den første hverdag i september og er delt op i tre etaper.
  Første etape foregår ved Honnørkajen i Aalborg centrum, hvor der er fælles morgenkaffe.
  Herefter er der en officiel velkomst (Immatrikulation), hvorefter tutorerne følger jer til jeres studie, hvor dagen fortsætter med præsentationer og rundvisninger på studiet.

  Find mere info om studiestart her og på Første Studieårs hjemmeside.

  For opstart på 2. semester – se punktet ”semesterstart”.

 • +

  Studiestartsprøve – hvornår bliver den afholdt og skal man deltage?

  Der er indført studiestartsprøve på mange uddannelser på AAU for studerende på 1. semester af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne.
  Prøven afholdes i løbet af de første uger i september og deltager man ikke, vil man bliver udskrevet fra studiet.

  Du kan læse mere om studiestartsprøven og formålet med den her.

 • +

  Studievejleder – hvor finder jeg dem og hvad kan de hjælpe med?

  Der er tilknyttet en decentral studievejleder til alle AAU’s uddannelser, der kan vejlede dig omkring det faglige indhold på uddannelsen, herunder studiemiljø, dispensationer, valgfag, studieplan/handleplan, praktik/udlandsophold, jobmuligheder mv.

  Du finder dit studies vejleder her.

  Har du spørgsmål om valg af uddannelse, optagelse og adgangskrav, orlov eller studieophør, er det den centrale studievejledning, du skal have fat i. Dem finder den centrale studievejledning her.

T

 • +

  Teams

  Læs mere under punktet ”Online møder eller eksaminer – hvordan gør jeg?”.

 • +

  Tomplads (tompladsordning, tompladsstuderende) – hvad er det?

  Tompladsordningen giver dig mulighed for at deltage i kurser på ordinære fuldtidsuddannelser på universitetet, hvor den nyeste viden bliver formidlet.

  Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning og evt. eksamen. Du studerer på lige fod med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordningen.

  Du kan ikke få SU som tompladsstuderende, og du skal betale en deltagerbetaling pr. fag.

  Du finder mere information om tompladsordningen her.

 • +

  Tutor – hvem er de, og hvad kan de hjælpe mig med?

  Tutoren er en ældre studerende, der hjælper dig og dine medstuderende med studierelevante emner gennem de første måneder på studiet. Du møder dem allerede den første dag på studiet, hvor de er med til at tage imod dig til studiestart. 

U

 • +

  Udeblivelse fra undervisning eller eksamen – kan jeg selv bestemme eller er der mødepligt?

  Der er som udgangspunkt ikke mødepligt til undervisningen i kursene på AAU, med mindre det er beskrevet i studieordningen. Dvs. at der fx kan være kurser, hvor eksamensformen hedder ”Aktiv deltagelse”, hvor man skal have været til stede fx 80 %, eller have afleveret et bestemt antal opgaver i løbet af semestret for at måtte gå til eksamen.

  Hvis du udebliver fra en eksamen, skal du have en gyldig grund, fx sygdom (se punktet ”Sygdom”), for ikke at bruge et eksamensforsøg og risikere at blive udmeldt.

   

 • +

  Udmeldelse – hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker at stoppe på mit studie?

  Hvis du ønsker at stoppe dit studie, skal du selv udmelde dig via STADS selvbetjening. Du er altid velkommen til at kigge forbi din studiesekretær, hvis du er i tvivl om noget i den forbindelse. Ellers kan det også være en god idé, at tage en snak med din studievejleder og/eller din semesterkoordinator, inden du melder dig ud.

  Send gerne kvitteringen, du modtager fra STADS, til din studiesekretær.

  AAU kan også udmelde dig, hvis du ikke opfylder de gældende krav for studieaktivitet.

  Du kan læse mere om udmeldelse her.

V

W

 • +

  WiFi på AAU

  Første Studieår giver dig mulighed for trådløs netopkobling. Dette betyder, at der vil være adgang til internettet via bærbare computere i vores lokaler og opholdsarealer.
  Du kan finde one-day passwords her.

  Har du brug for hjælp til IT, kan du se under punktet ”IT-support”

  Se også Anbefaling til valg af computer.