Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

Laboratorier Esbjerg

Laboratorier i Esbjerg/Laboratories in Esbjerg

--English below--

Aalborg Universitet Esbjerg har et bredt udvalg af laboratorier, som er tilgængelig for de studerende på 1. studieår. Der forefindes standard laboratorier på de forskellige uddannelsesretninger, studenter workshops og elektronik laboratorier. Derudover er der en række special laboratorier hvor der er placeret specialmaskiner.

Inden de studerende får adgang til laboratorierne skal de deltage i et standard sikkerhedskursus. For adgang til speciallaboratorier kræves der et yderligere sikkerhedskursus der afholdes af  den laboratorieansvarlige.

Læs mere om regler og adgang til laboratorier på nedenstående links eller direkte i Moodle:

Guidelines / Access Labs

WORK IN THE CHEMISTRY LABS MUST BE ACCORDING TO THE RULES AND GUIDELINES PRESENTED IN THE HSE MANUAL AVAILABLE HERE:


Admittance formular for Labs (all students)

Guidelines for Lab safety Electronic/Energy 

Chemical Lab Safety Esbjerg (All Chemical/Bio students)

Laboratorieansvarlig: Henry Enevoldsen (hen@et.aau.dk)

___________________________________________________________________________________________


Aalborg University Esbjerg has a wide selection of laboratories available to students in the 1st year of study. There are standard laboratories in the various educational fields, student workshops and electronic laboratories. In addition, there are a number of special laboratories, where special machines are located.

Before the students have access to the laboratories, they must take part in a standard safety course.
Access to special laboratories requires an additional safety course, held by the laboratory responsible.

Read more about rules and access to laboratories at the links above or directly in Moodle.

Laboratory responsible: Henry Enevoldsen (hen@et.aau.dk)

 

 

 

Læs mere om