Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

Studiesekretærer og semestekoordinatorer i Aalborg

Oversigt over studiesekretær og semesterkoordinatorer for efteråret 2021

 

(Denne side opdateres i juli for efterårssemesteret og januar for forårssemesteret)

Uddannelse Studiesekretær Semesterkoordinator
Bachelor i IT Sidsel Overgaard John Stouby Persson
Biologi, Kemi, Kemiteknologi, Miljøteknologi og Bioteknologi Tine Lindegaard Hansen Kim Lambertsen Larsen
Byggeri og Anlæg Tine LIndegaard Hansen Jonas Bjerg Thomsen 
Datalogi og Software Anja Starcke Kurt Nørmark
Datavidenskab Anja Starcke Kristian G. Olesen
Elektronik og IT / Elektronik Rita Kirstine Svendsen Jan Mikkelsen
Energi / Bæredygtig energiteknik

Sidsel Overgaard

Carsten Bojesen
Fysik Lise Støvelbæk Hansen Esben Skovsen
Geografi

Anja Starcke

Diana Agnete Stephansen 
Globale Forretningssystemer/Eksportteknologi Lise Støvelbæk Hansen

Rikke Vestergaard Matthiesen 

Computerteknologi  Rita Kirstine Svendsen Jimmy Jessen Nielsen
Ingeniørvidenskab Sidsel Overgaard Carsten Bojesen
Interaktionsdesign Sidsel Overgaard Mickael Kvist Svangren
Nanoteknologi Lise Støvelbæk Hansen Esben Skovsen
Mekanik og Produktion / Maskinteknik Tine Lindegaard Hansen Johnny Jakobsen

Matematik

Rita Kirstine Svendsen

Susanne Christensen

Matematik-økonomi Rita Kirstine Svendsen

Susanne Christensen

Matematik-teknologi Rita Kirstine Svendsen

Susanne Christensen

Produkt og Designpsykologi Rita Kirstine Svendsen Christian Sejer Pedersen
Robotteknologi Rita Kirstine Svendsen

Jan Dimon Bendtsen